Standardy SPOD

Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Standard č. 2 Ochrana práv a chráněných zájmů

Standard č. 3 Prostředí a podmínky

Standard č. 4 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby

Standard č. 5 Podpora přirozeného sociálního prostředí

Standard č. 6 Personální zabezpečení

Standard č. 7 Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Standard č. 8 Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard č. 9 Pracovní postupy pověřené osoby

Standard č. 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče

Standard č. 11 Předávání informací

Standard č. 12 Změna situace

Standard č. 13 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

Standard č. 14 Vyřizování a podávání stížností

Standard č. 15 Rizikové, havarijní a nouzové situace

Standard č. 16 Zvyšování kvality výkonu sociálně - právní ochrany