TROJLÍSTEK -

CENTRUM PRO DĚTI A RODINU

Název Trojlístek - centrum pro děti a rodinu byl vybrán záměrně, a to na základě transformace systému péče o ohrožené děti a v návaznosti na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu zajišťuje tři hlavní činnosti, služby:
  1. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP) poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem. Tato služba je poskytována nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. Do ZPDVOP jsou přijímány děti různého věku, prioritou jsou sourozenecké skupiny dětí, aby nemuselo dojít k jejich rozdělení.
  2. Jako dětský domov (DD) poskytuje Trojlístek - centrum pro děti a rodinu komplexní péči dětem od narození zpravidla do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních a sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.
    Stejnou péči může organizace poskytovat i dětem starším. Jedná se o pobyt dětí v režimu ústavní péče.
  3. Podpora náhradní rodinné péče (NRP): V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí získala organizace pověření k:
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
  • poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou je jednou z osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, která ochraňuje práva a zájmy nezletilých dětí v pěstounských rodinách, které uzavřeli s Trojlístkem dohodu o výkonu pěstounské péče. Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany vymezuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pro koho tu jsme:

  • pro děti, které žijí v náhradní (pěstounské) rodině, neboť jejich biologická rodina o ně nechce, nemůže, nebo neumí řádně pečovat,
  • pro pěstouny a všechny členy jejich rodiny, kteří přijali do své rodiny dítě, které nemá možnost vyrůstat s vlastními rodiči,
  • pro další organizace a zařízení, které se věnují dětem a jejich rodinám a nabízejí jim pomoc.


Zveřejnění pověřence pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován dne 24. 05. 2018:

MUDr. Ivana Ryglová, ředitelka Dětského centra Jihlava p.o., Jiráskova 2176/67, 586 04 Jihlava , e-mail: info@detske-centrum-ji.cz.