Poskytujeme

Uzavírání dohod


Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující 

Sledování výkonu pěstounské péče

Trojlístek v souladu s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče zajišťuje:

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě odborným personálem centra ve spolupráci s jinou organizaci. Péče je zajištěna v rodině pečujících nebo na dětské skupině.

Pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené dítě. Organizace pořádá dva týdenní terapeutické pobyty (zimní a letní). Péče o děti zajištuje odborný personál poskytovatele.

Zprostředkování odborné pomoci - psychologické, terapeutické pomoci zajištuje psycholog centra, právní pomoci, sociální poradenství (podpora v nezaměstnanosti, dávky pomoci v hmotné nouzi, atd.).

Na žádost osoby pečující zajišťujeme zprostředkování jiné odborné pomoci (zdravotní, sociálně-právní, právní).

Zvyšování znalostí a dovedností osob pečujících - Pořádání pravidelných setkání pěstounských rodin během vzdělávacích seminářů pro pěstouny v rozsahu 24 hod v kalendářním roce. Témata jsou vybírána dle potřeby a zájmu pěstounů. Pro děti je zajištěn aktivizační program pod vedením odborného personálu Trojlístku.

Doprovázení rodin při potížích dětí v ZŠ i MŠ (společná setkání pěstouna, psychologa, sociálního pracovníka a zástupců školy) - hledání řešení.

Terapeutickou pomoc v případě řešení naléhavé situace v rodině dětem v PP i pěstounům prostřednictvím vlastního psychologa. Na žádost osoby pečující zajišťuje Trojlístek zprostředkování odborné pomoci, která je hrazena ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené dítě. Celodenní péče je zajišťována prostřednictvím týdenního letního pobytu a týdenního zimního pobytu. Služba je poskytována za účasti odborného personálu Trojlístku.


Co nabízíme:

 • doprovázení pěstounské rodiny prostřednictvím klíčového pracovníka Trojlístku
 • pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě formou hlídání dětí v případě dočasné pracovní neschopnosti, nebo při vyřizování nezbytných osobních záležitostí osoby pečující, případně při úmrtí osoby blízké. Pomoc je zajišťována přímo v rodině osoby pečující, nebo přímo v zařízení poskytovatele prostřednictvím odborného personálu
 • zajištění celodenní péče o svěřené dítě v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce - organizujeme pro děti starší 2 let věku týdenní zimní terapeutický pobyt na horách spojený s lyžařským výcvikem a týdenní prázdninový letní pobyt s tematickým zaměřením a aktivizačním programem pro děti. Služba je zajišťována zdravotním a pedagogickým personálem Trojlístku
 • zprostředkování odborné pomoci - nabízíme spolupráci s odborníky v oblasti psychologie, neurologie, pedo-psychiatrie, pediatrie, pedagogiky. Dle potřeby poskytujeme odbornou pomoc všem členům rodiny
 • kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou - podporujeme rodinu při kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme možnost kontaktu v neutrálním prostředí Trojlístku za přítomnosti odborného pracovníka centra = asistovaný styk s rodičem.
 • zvyšování znalostí a dovedností zajišťujeme odborné vzdělávání pro osoby pečující prostřednictvím dvoudenních víkendových seminářů v podzimním a letním období. Během seminářů je zajištěn aktivizační program pro svěřené děti (muzikoterapie, arteterapie, tvořivá, herní a sportovní činnost)
 • sledování naplňování dohod - dle potřeb dítěte a osoby pečující zahrnuje spolupráci s klíčovým pracovníkem, kontakt je udržován minimálně 1x za dva měsíce osobním nebo telefonickými konzultacemi.

Dále nabízíme:

 • hledání vhodných řešení životních situací a krizových situací dětí a pěstounů (rodin či jednotlivců)
 • individuální poradenství v oblasti výchovy a péče o přijaté dítě, spolupráce s MŠ a ZŠ
 • aktuální informace o nabídce vzdělávacích programů pro pěstouny v kraji Vysočina a v Jihočeském kraji
 • přehled organizací působících v prorodinné oblasti (nabízejících pomoc a podporu).
 • Pracovníci využívají při tvorbě materiálů písemnou formu (podoba informativních letáků), zveřejnění informací na webových stránkách (www.ddkamenicenl.cz) a jinou dostupnou formou (materiály budou k dispozici v centru, na MěÚ na oddělení SPOD, v odborných lékařských ambulancích, ve školských zařízeních, apod.).
 • Dále Trojlístek informuje o své činnosti na přednáškách, seminářích a společných setkávání zaměstnanců s kolegy z jiných organizací věnujících se problematice náhradní rodinné péče.
 • Trojlístek při zpracování obsahu dbá na srozumitelnost textu s ohledem na cílovou skupinu - osoby pečující a děti.