Dohoda o VPP

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu doprovází pěstouny na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, která je uzavírána s pěstouny a upravuje práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče.

Pěstoun je klíčovým článkem poskytování pomoci přijatému dítěti, pečuje o něj 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Klíčový pracovník stojí při pěstounovi, poskytuje mu podporu a pomoc, je v systému pěstounovi nejblíž, pomáhá mu zvládnout jeho úkoly v péči o přijaté dítě. Zaměřuje se především na specifika spojená s náhradní rodinnou péčí.

Aby bylo možné tuto roli plnit, doprovázející pracovník musí dobře znát pěstounskou rodinu a navázat s jejími členy vztah vzájemné důvěry:

  • je v pravidelném kontaktu s pěstouny a dítětem;
  • vyhodnocuje potřeby přijatého dítěte, mapuje silné stránky pěstounské rodiny a její potřeby, zejména v oblastech specifických pro NRP;
  • ve spolupráci s pěstounem a dítětem stanovuje cíle vzájemné spolupráce a tvoří plán výkonu pěstounské péče;
  • průběžně sleduje situaci dítěte a pěstounů;
  • poskytuje poradenství a podporu;
  • zajišťuje nebo zprostředkovává služby (zejména terapeutické služby, hlídání dětí nebo odlehčovací péči, pomoc při kontaktu s osobami blízkými dítěti včetně asistence u kontaktu);
  • zajišťuje nebo zprostředkovává vzdělávání na základě vyhodnocených potřeb dítěte a pěstouna.