Doprovázení pěstounskou péčí

TROJLÍSTEK - CENTRUM PRO DĚTI A RODINU

Poslání

Posláním organizace Trojlístku - centra pro děti a rodinu je zajistit podporu dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a žijí v náhradním rodinném prostředí.

"ilustrační foto"

Seznam činností pověřenou osobou:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Cílem Trojlístku je:

 1. Podpora a pomoc osobám pečujícím a dětem v NRP.
 2. Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích a umět těmto situacím předcházet.
 3. Návrat dítěte do biologické rodiny.

  Cílová skupina:

 1. dítě v náhradní rodinné péči; jakékoliv dítě, které si o pomoc samo požádá,

 2. osoba pečující- vykonávající dlouhodobou pěstounskou (poručnickou) péči, včetně péče příbuzenské, 
 3. rodiče.

Zásady činnosti:

 • spolupráce s dětmi a pěstouny,
 • respektování názoru dětí a pěstounů s ohledem na zájem dítěte,
 • jedinečnost a individualita každé pěstounské rodiny,
 • otevřenost a princip partnerství.


Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy.