Poslání

Posláním organizace Trojlístku - centra pro děti a rodinu je zajistit podporu dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a žijí v náhradním rodinném prostředí.

Seznam činností pověřenou osobou:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Cílem Trojlístku je:

 1. Doprovázet osoby pečující v NRP od přijetí dítěte do ukončení NRP.
 2. Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích a umět těmto situacím předcházet.
 3. Taková podpora pěstounské péče, aby nemuselo dojít k předčasnému ukončení NRP.

  Cílová skupina:

 1. děti v náhradní rodinné péči,

 2. osoby pečující - vykonávající dlouhodobou pěstounskou (poručnickou) péči, včetně péče příbuzenské.

Zásady činnosti:

 • komunikace s dětmi a pěstouny,
 • respektování názoru,
 • naslouchání,
 • spolupráce s pěstouny založené na principu partnerství.


Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy.