Poslání

Posláním organizace Trojlístku - centra pro děti a rodinu je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, život v náhradním rodinném prostředí.

Cílem Trojlístku je:

 • Doprovázet osoby pečující v NRP od přijetí dítěte do ukončení NRP.
 • Podpora při přechodu dítěte z ústavní výchovy či rodiny do NRP.
 • Návrat dítěte do biologické rodiny a kontakt dítěte s biologickou rodinou.
 • Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích.
 • Zajistit příznivý vývoj a všestranný rozvoj dítěte, zvládat psychické i fyzické obtíže dětí.
 • Pravidelné vzdělávání náhradních rodičů.

Cílová skupina:

 • děti v náhradní rodinné péči,
 • osoby pečující - vykonávající dlouhodobou pěstounskou (poručnickou) péči, včetně péče příbuzenské.

Zásady činnosti:

 • komunikace s dětmi a pěstouny,
 • respektování názoru,
 • naslouchání,
 • spolupráce s pěstouny založené na principu partnerství.


Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy.